November 15, 2009

You are currently browsing the daily archive for November 15, 2009.

Quizvraag van de week

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om een oplossing te geven. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Wilco had gelijk Jegar-sahadutha werd door Jakob Galeed (in sommige vertalingen Gilead) in Genesis 31:47 genoemd, beiden met de betekenis “(steen)hoop van de getuigenis”. Er is echter ook nog een derde naam bekend van deze steenhoop, nl. Mizpa (=”wachttoren” Gen 31:49) Dit soort steenhopen worden ook wel Masseboth (enk. Massabah) genoemd en werden niet alleen opgericht voor een verbond, maar ook ter verering van God (Gen 28:18ev ; Ex. 24:4) of afgoden (1 Kon. 14:23; 2 Kon 17:10). Bekend is dat Hizkia deze laatsten afbrak (2 Kon 18:4).

De vraag van deze week:

In de Bijbel is regelmatig sprake van Farao’s, maar van slechts één is de naam bekend. Daarnaast werd er een beroep op hem gedaan. Hoe heette deze Farao en waarom riep men zijn hulp in.

Tags: