January 24, 2010

You are currently browsing the daily archive for January 24, 2010.

Quizvraag van de week

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

In Maleachi 4:5 wordt geprofeteerd dat Elia zal terugkomen en inderdaad blijkt het om Johannes de Doper te gaan. Uit de verschillende teksten blijkt dat de identificatie met Elia lastiger is dan men op het eerste gezicht denkt. Zoals Jona Lendering terecht opmerkte, uit Lukas 1:17 zou je afleiden dat Johannes “met de geest en de kracht van Elia” optrad (dus niet Elia is), en Markus 6:15 meldt dat veel mensen dachten dat Johannes de Doper Elia was. In Johannes 1:21 zegt Johannes over zichzelf dat hij niet Elia is. De vraag is dan ook terecht hoe komen we erbij dat Johannes de Doper de te verwachten Elia is. Het antwoord vinden we in het Mattheus -evangelie waar Jezus zelf zegt dat Johannes wel Elia is (11:14) en een paar hoofdstukken verder in 17:12, wordt dat nog een herhaald maar nu moet de toevoeging dat de mensen Elia niet hebben herkend. In ieder geval is Johannes de Doper het antwoord, nu zijn er natuurlijk ook nog een aantal muggezifters die stellen dat in het Nieuwe Testament Elia samen met Mozes is teruggekomen op de berg der verheerlijking (Lukas 9:30), maar in de vraagstelling stond duidelijk een andere naam en Elias is slechts de Griekse vorm van Elia.

De vraag van deze week:

In de Bijbel komen we soms de gekste betekenissen van namen tegen. Zo noemde Laban zijn kinderen Lea (= “koe”) en Rachel (= “schaap”). Maar er was er één in de Bijbel die het wel erg bont maakte door zijn kinderen namen te geven met de betekenis als “poederdoos” en “kaneelstokje”. De vraag is dan ook welke persoon gaf zijn kinderen deze namen.

Tags: