June 13, 2010

You are currently browsing the daily archive for June 13, 2010.

Levend water

Want mijn volk is dubbel schuldig: ze hebben mij verlaten, mij, de bron met stromend water, en ze zijn regenbakken gaan uithouwen! Het zijn bakken vol barsten, waar elk water uit wegstroomt.

Jeremia 2:13

Als je het Bijbelboek Jeremia doorleest, dan valt het op hoeveel voorbeelden uit de natuur worden genoemd. In een waterarm land als Israël is er altijd de zorg hoe men aan water kan komen. Het liefst gebruikt men stromend water, in de Bijbel vaak aangeduid als “levend water“, van natuurlijke bronnen, beken en rivieren.

Bron van de Jordaan

Dit in tegenstelling met water wat men uit putten, waterbakken of cisternen haalde, waar in de regenperioden het water in werd verzameld om in droge tijden niet verlegen te zitten. Dat water uit putten of regenwater was dikwijls vervuild en verre van gezond. Dat water was een bron voor allerlei ziektekiemen. Daarnaast was er het probleem dat deze cisternen vaak door de hitte in de loop der tijd, barsten kwamen waardoor het kostbare water wegliep.

Cisterne in Avdad

Het is dan ook dit beeld wat Jeremia aanhaalt, als hij erop wijst hoe de Israëlieten hun God hebben verlaten en hebben vervangen door de zelfgemaakte Baäls.

Tags: , , ,

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

De vraag van vorige week was inderdaad een vis, zoals we kunnen lezen in Mattheüs 17:27 waar Jezus opdracht geeft om, naar aanleiding van de vraag of belasting betaald moest worden, om te gaan vissen. En de eerste vis die ze zouden vangen zou een stater (een muntstuk met de waarde van ong. 4 drachmen) in zijn bek hebben.

De vraag van deze week:

Het is van alle tijden dat mensen tot afgoderij vervallen en dat een enkeling opstaat en weerstand bied. Zo is er een geschiedenis in de Bijbel die verhaalt dat iemand het opneemt tegen Baäl, omdat de mensen vonden dat hij zoveel lef had, gaf zijn vader hem een andere naam. Wie was deze persoon en wat betekent die tweede naam?

Tags: