June 16, 2010

You are currently browsing the daily archive for June 16, 2010.

Dat is de titel van een studie welke pastoraatwerker André H. Roosma de afgelopen twee jaar heeft gemaakt over de Naam van God. In het voorjaar van 2009 werd hij bepaald bij het enorm grote belang van Gods terugkerende belofte: „Ik ben met u!” In de hulpverlening is de aanwezigheid van God in ons leven een centraal element dat de pastorale benadering duidelijk onderscheidt van elke seculiere psychotherapeutische benadering. Verder nadenkend over die aanwezigheid van God was het of Hij dhr. Roosma bracht bij hoe Hij Zich vanaf het allereerste begin openbaart aan mensen en aan Zijn volk. Dat doet Hij namelijk via een unieke, heilige en verheven Persoonlijke Naam, Die sterk verbonden is met…

Wie geïnteresseerd is in deze studie (waar hij nog steeds mee bezig is) kan deze downloaden van de site www.12accede.nl.

Tags: ,

Kerken: Brummen

De kerk van de Protestantse gemeente te Brummen dateert waarschijnlijk uit de tiende eeuw en was gewijd aan Sint Pancratius. Ze stond onder het patronaat van de Abdis van het keizerlijk sticht te Elten. Reeds in de elfde eeuw is de kerk al enigszins verbouwd in meer romaanse stijl. De toren was toen minder hoog dan nu.

Het oudste deel van de huidige kerk, de toren, dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw, vermoedelijk 1402.  Boven de preekstoel herinnert een steen met het jaartal 1451 mogelijk aan de eerste verbouwing. Het onderste deel van de toren bestaat uit tufsteen, daarboven worden lagen tufsteen  afgewisseld met baksteen en het bovenste gedeelte bestaat enkel uit baksteen. Tijdens een hevige storm in 1818 is de spitse punt van de toren afgewaaid. Een paar jaar later werd de toren hersteld en ontstond de bolvormige hoed. In 1937 is de kerk aan de zuidkant uitgebreid tot de huidige vorm.

Tags: