September 2, 2010

You are currently browsing the daily archive for September 2, 2010.

Jason Boyett van O Me of Little Faith heeft het schitterende artikel Simple Answers to Difficult Questions:

Zal ik een tatoeage nemen?
Natuurlijk, als je er één wilt en wanneer je denkt dat deze er nog steeds geweldig uit zien als je 73 bent.

Maar de Bijbel verbiedt tatoeages in Leviticus 19:28.
Klopt. In de twee verzen voorafgaand aan het geen-tatoeages vers staat dat het verboden is om vlees te eten met het bloed er nog in. En Leviticus 19:27 zegt dat je niet het haar aan de zijkanten van je hoofd mag afscheren. Als je je zorgen gaat maken over een tatoeage, moet je ook een kosher dieet volgen en stoppen met je hoofd kaalscheren.

Heb je een tatoeage?
Ja. Ik heb Leviticus 19:28 getatoeëerd op mijn rug als een herinnering voor anderen.

Tags: , ,

Datum:

Zaterdag 18 september 2010

Plaats:

Evangeliegemeente De Regenboog, Emmerschans 8, 3905 XG  VEENENDAAL

Doelgroep:

Geïnteresseerde gelovigen, predikanten, voorgangers, kerkenraadsleden, studenten en allen die het CVB een warm hart toedragen

Dagvoorzitter:

Prof. Dr. M.J.. Paul, eindredacteur Oude Testament

Kosten:

€ 18,= Voor dit bedrag ontvangt u behalve de lezingen een lunch. Betaling door middel van automatische incasso. U machtigt ons bij uw aanmelding.

Aanmelding:

Klik hier.

Programma:

09.00 – 09.30 uur Zaal open, inschrijving met overhandiging documentatie, ontvangst met koffie en thee
09.30 – 09.45 uur Opening en welkom door de voorzitter
09.45 – 10.30 uur Hoofdlezing: Christus’ omgang met de Psalmen

Drs. G. van den Brink, eindredacteur Nieuwe Testament

10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.45 uur Workshop 1, 2 en 3
11.45 – 12.45 uur Workshop 3, 4 en 5
12.45 – 13.15 uur Lunch
13.15 uur Sluiting
Workshop 1 De Messiaanse Psalmen, door Prof. Dr. M.J. Paul
Workshop 2 Hoelang nog? Geloofsworsteling in de Psalmen, door dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk
Workshop 3 Wat kan ik met de internetversie van de Studiebijbel?, door drs. A. de Heer
Workshop 4 Het verhaal van de Psalmen, door drs. M. Rotman
Workshop 5 Geest, ziel en lichaam – over het mensbeeld in de Psalmen, door drs. C. Stavleu

Toelichting op de Workshops:

Workshop 1: de Messiaanse Psalmen Diverse Psalmen beschrijven de koning van Israël op zo’n wijze dat de aardse koning in Jeruzalem hieraan niet voldoet. De dichters hebben (ook) een toekomstig Koning voor ogen. Wat zeggen de Psalmen direct en indirect over deze toekostige Vorst? Vooral de Psalmen 2, 24, 45, 72 en 110 staan bekend als Messiaanse Psalmen.

In de structuur van het Psalter wordt dat toekomstperspectief nog duidelijker, want de redacteuren hebben na de ballingschap, toen er geen koning meer over Israël was, toch deze koningspsalmen opgenomen.

In de workshop komt naar voren hoe Joden en christenen in de loop der eeuwen hiermee zijn omgegaan en wat dit voor ons betekent.

Workshop 2: Hoe lang nog? Geloofsworstelingen in de Psalmen Ad matay (hoelang)…? Deze hartenkreet valt meerdere keren in het Psalter te horen (bijv. Psalm 6:4; 13:2,3; 74:10), naast andere terugkerende vragen als: Waarom? Wanneer? Wat? De psalmist verwoordt in de ‘klachten’ zijn situatie van verdriet, ellende, ziekte, gevaar of andere rampspoed en brengt deze zo bij God. Het omgaan met deze moeiten van het leven is voor de psalmist een aangrijpende geloofsworsteling. Het zijn geen theoretische of abstracte vragen waar hij moeite mee heeft, maar concrete rampen die hem als gelovige overkomen.

In deze nood is er hevig verlangen naar gemeenschap met God (vergelijk psalm 42) en het gemis hiervan intensiveert de strijd (Psalm 89:47). Hoe eindigt de strijd?

Workshop 3: Wat kan ik met de internetversie van de Studiebijbel? Een presentatie van de mogelijkheden van de internetversie: notities opslaan, die doorzoeken, verschillende tekstedities vergelijken, Jasper Viewer gebruiken, etc.
Workshop 4: Het verhaal van de Psalmen In bijbelstudie en prediking worden de Psalmen meestal los van elkaar bekeken. De laatste decennia groeit echter het inzicht dat de volgorde van de afzonderlijke liederen in het Psalter niet op toeval berust, maar bewust is gekozen.

In deze workshop gaan we nader in op de grote lijn die door het Psalter als geheel loopt. We zullen zien dat niet alleen de afzonderlijke liederen een rijke boodschap bevatten, maar dat ook het Psalter als geheel een verhaal vertelt: het verhaal van de God die trouw is aan zijn Woord.

Workshop 5: Geest, ziel en lichaam  over het mensbeeld in de Psalmen De vaststelling van de aard van de begrippen ‘geest, ziel en lichaam’ vormt één van de meest gecompliceerde kwesties uit de Bijbel. We stoten op de vraag of de ziel een aparte materie binnen het menselijk lichaam vormt. Een andere kwestie betreft de wijze waarop de geest inwerkt op lichaam en ziel. Deze vragen worden beantwoord vanuit grondige bestudering van bijbelse gegevens. In het verlengde van het onderzoek staan we stil bij existentiële kanten van onze mensvisie. Hoe ziet God ons en hoe mogen we met onszelf omgaan?

Tags: ,

Ezechiël de Tragicus

Familiewaarden in Griekenland: een moeder heeft haar man gedood en denkt dat haar minnaar haar zoon heeft vermoord. Ze haast zich om het lijk te zien, maar de bloedige resten blijken die te zijn van haar minnaar. Superieure ironie, want het publiek van het toneelstuk Elektra weet al dat Orestes Aigisthos heeft gedood en weet welke schokkende ontdekking Klytaimnestra zal gaan doen. Niemand zal ontkennen dat Sofokles een van de grootste toneelschrijvers aller tijden is.

Het is maar al te begrijpelijk waarom classici steeds opnieuw Sofokles en zijn collega’s Aischylos en Euripides herlezen. Al in de Oudheid geloofde men dat dit drietal niet te overtreffen viel. Er circuleerde een wetenschappelijke uitgave van hun werk, waarvan een deel over is (alle tragedies van Euripides die beginnen met een E). We weten ook dat er een geannoteerde uitgave was van driemaal zeven tragedies, een soort ‘het beste van’, geselecteerd door een goede geleerde. Zijn selectie is didactisch superieur: drie tragedies over Elektra helpen de leerling bijvoorbeeld het specifieke te zien van de benadering van Aischylos, Sofokles en Euripides.

Misschien was deze editie zelfs iets te superieur, want de driemaal zeven tragedies werden zo populair dat alle andere stukken werden vergeten. Het was een sensatie toen in 2007 aanzienlijke fragmenten opdoken van Euripides’ Faëthon. Maar er waren nog tientallen tragici, waarvan niets resteert. Al hun werk is verloren, behalve dat van één niet-Athener: Ezechiël, een Jood uit de tweede eeuw v.Chr. Zijn werk is niet verloren. Het wordt alleen maar door classici genegeerd.

Ezechiëls Exagoge is een van de fascinerendste stukken antieke poëzie doordat de auteur een Grieks genre gebruikt voor een Joods verhaal: de Uittocht. Ongeveer de helft is over, en er zijn prachtige stukken tussen. Onze Atheense tragici zouden zich beslist niet hebben geschaamd voor Ezechiëls beschrijving van de mythologische vogel feniks.

Het toneelstuk is onverwacht actueel geworden doordat onlangs op een congres van papyrologen bekend werd gemaakt dat er nog meer fragmenten zijn. Oxfordclassicus Dirk Obbink kan hieruit afleiden dat de Exagoge in brede kringen populair was. Dat alleen al is interessant, want we hebben van de meeste antieke teksten geen idee wie wat las. Een andere reden waarom het toneelstuk interessant is, is dat het Griekstalige Jodendom, dat ooit heel belangrijk is geweest, niet zo goed bekend is als zijn rabbijnse broeder. Toch waren veel Joden het niet eens met bijvoorbeeld de Makkabeeën dat Jodendom en Hellenisme onverenigbaar waren, en volgden ze de farizeeën niet in het gebruik van het Hebreeuws. Ezechiël behoort tot dit “andere Jodendom”, dat het uiteindelijk niet haalde.

En tot slot toont de Exagoge dat mensen die door de Atheners als barbaren werden beschouwd, althans één aspect van de Griekse cultuur apprecieerden: het toneel. Het schrijven van tragedies is niet alleen een trekje van de Griekse cultuur en classici moeten daarom, in toekomstige publicaties, simpelweg ook een hoofdstuk wijden aan het Joodse toneel.

Jona Lendering

Tags: , ,