‹ ChristenvervolgingSalomé ›
Raadselachtige spiegels
Gepubliceerd op 24-09-2010

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

1 Corinthiërs 12:13 (HSV)

Bijna aan het einde van het overbekende hoofdstuk over de liefde, lezen we dat we door een spiegel in raadselen kijken. De NBV omschrijft het als een"wazige spiegel", terwijl andere vertalingen het interpreteren dat we niet rechtstreeks kijken maar via een spiegel. Terwijl een enkele vertaling het woord αινιγμα ainigmati correct met "raadsel" vertaald.

In de verschillende commentaren zien we de vergelijking met Num 12:8 waar het verschil wordt aangegeven dat profeten alleen maar door een visioen God kunnen aanschouwen (vs. 6), terwijl Mozes rechtstreeks met God kon spreken. Ook in de Talmud is een soortgelijke en interessante bijdrage om ons begrip van dit stukje van Paulus 'zien we door een donkere spiegel' duidelijk te maken, als we de opmerkingen van Jesaja's claim met betrekking tot hebben gezien van de Heer (Jes 6:5) bekijken: "Ik zag de Heer', [moet worden verstaan] in overeenstemming met wat werd geleerd: Alle profeten keek in een donkere glas, maar Mozes keek door een helder glas." (B. Yeb 49b). Als Rabbijnse materialen gebruik maken van de uitdrukking "mat glas" slaat dat op het feit dat geen van de profeten God echt zo  duidelijk zag als Mozes had beschreven.

De moderne westerse vertalingen gaan ervan uit dat met εσοπτρον esoptron een spiegel wordt bedoeld en daar we weten dat de spiegels ten tijde van Paulus allemaal de neiging hadden om na een tijdje te oxideren waardoor er een mat beeld te zien was, lijkt dat een goede verklaring. Maar als we kijken naar de rabbijnse verklaring dan zien we een vergelijking met "mat glas", het is dan ook interessant om te weten dat esoptron ook glas kan betekenen. Paulus gebruikt dezelfde terminologie als de rabbijnen in verwijzing naar onze eigen perceptie van God, het is dan ook logisch dat Paulus een traditie volgt vergelijkbaar met de latere rabbi's waarin Mozes alleen God zag en alle anderen alleen een vaag beeld krijgen door het slechte glas.

We moeten deze tekst dan ook niet opvatten dat we door de Heilige Geest een onduidelijk "weerspiegeld" beeld krijgen van God, maar eerder dat wij als "onvolkomen mensen" geen duidelijk beeld van God hebben. Na de wederkomst van Christus zullen we Hem en de Vader zien "zoals Hij is" (1 Joh 3:2), dus rechtstreeks.


Tags: 1 Corinthiërs, Sieraden, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech