December 29, 2010

You are currently browsing the daily archive for December 29, 2010.

Het moge algemeen bekend zijn dat ik niet achter de EU sta, maar de EU staat net zo min achter zijn burgers. Zo geeft de Europese Commissie jaarlijks miljoenen belastinggeld uit aan een religieus-correcte schoolagenda.

We zien dan ook netjes de feestdagen van allerlei minderheidsgroeperingen zoals van de moslims, hindoes, joden en andere gelovigen. De enige grote afwezige zijn de feestdagen van de christenen, ondanks het feit dat deze de overgrote meerderheid vormen van de EU.

Dit is op zijn minst opmerkelijk, Johanna Touzel noemt het “ongelofelijk”, volgens een woordvoerder is het een “blunder”, maar dan wel een zeer grote. Dat je een christelijke feestdag mist is tot daar aan toe en kun je een fout noemen, maar dat alle christelijke feestdagen niet genoemd worden riekt meer naar opzet.

Het meest verstandige zou zijn om de hele EU op te heffen of op zijn best terug te brengen naar een bondgenootschap van landen. Echter daar dit in het huidige politieke EU klimaat ondenkbaar is, verwacht ik dat we een periode ingaan waarin het altijd winter is, maar nooit Kerstmis.

Tip: Cranmer

Tags: , ,

De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

Lukas 17:6 (HSV)

Tijdens veel preken wordt altijd gesproken dat we het geloof van een mosterdzaadje moeten hebben, waarbij dan wordt verwezen dat dit één van de kleinste zaden in Israël was. Over het tweede gedeelte heb ik nog nooit een preek gehoord, een van de redenen zal zijn dat de meeste dominees en voorgangers geen biologen zijn en vaak ook nog eens in de luxe positie verkeren dat hun tuin door een hovenier wordt gedaan.

Maar wat wordt ermee bedoeld. Ik zag een verklaring dat het onmogelijk is om een moerbeiboom te verplaatsen, terwijl ik in een andere verklaring las dat met “zee” de Dode Zee wordt bedoeld en dat het onmogelijk is dat deze boom daar zou kunnen overleven. Om met het laatste te beginnen, het Griekse woord thalassa wordt heel veel in de Bijbel gebruikt en vaak in de betekenis van een water ter onderscheid van land (denk aan het Duitse “See”), veel teksten slaan op het Meer van Tiberias en geen enkele stond in connectie met de Dode Zee. Nu is het wel zo dat de rabbijnen regelmatig hiernaar verwijzen met “de Zee”, maar in het Nieuwe Testament dus niet. Hoe mooi (en logisch) deze verklaring is, het komt niet overeen met de context van het vers.

Aan de hand van vers 11 kunnen we afleiden dat Christus in het noorden van Israël was en het ligt dan ook meer voor de hand dat met deze zee het meer van Tiberias wordt bedoeld. Is het dan onmogelijk om een moerbeiboom te verplaatsen. Bekend is dat deze boom lange wortels heeft en eenmaal volwassen zich moeilijk laat verplaatsen. Samen met een hovenier heb ik in het verleden wel eens een poging ondernomen en de wortels werden ingekort tot ongeveer een meter en er zat een flinke kluit omheen. Eenmaal op de nieuwe plek gepoot, is er nog een tijd lang heel veel zorg aan besteed, zoals dagelijks voldoende water geven, extra mest en gezorgd dat de omliggende grond open was. Het eerste jaar was het een zielige vertoning en gaf geen vruchten, maar daarna ging de boom zich herstellen en nu groeit hij weer als de beste.

Hieruit blijkt dat het verplaatsen van een boom mogelijk is, maar dat het wel heel veel zorg geeft. De vraag is dan ook, of men in de tijd van het Nieuwe Testament hiertoe in staat was. Ik denk het niet en om die reden is het logisch om zeggen dat het onmogelijk was om een volwassen moerbeiboom te verplaatsen. Vandaar dat het geloof met een klein mosterdzaadje wordt vergeleken, waarmee zelfs dit onmogelijke mogelijk wordt.

Tags: , ,