June 26, 2011

You are currently browsing the daily archive for June 26, 2011.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:

Het waren de zeekoningen van de Phoeniciërs die opstonden en rouwden toen ze hoorden dat Tyrus werd verwoest. (Ezech. 26:15ev.) Interessant is dat hoewel in de Bijbel weinig wordt gezegd over deze koningen en volk, dat we uit andere bronnen en opgravingen weten dat ze langs het hele Middellandse Zee-gebied vestingen hadden, naast Tyrus en Sidon was Carthago een van de bekendste.

De vraag van deze week:

Vanochtend moest ik onze kerk fungeren als koster, dat betekent dat je veel dingen moet klaarzetten, mensen begroeten en vaak ook nog allerlei vragen beantwoorden. Zo kwam vanochtend een klein meisje bij me met een hele mooie vraag. En hoewel ik het antwoord grotendeels wel wist bleek toen ik thuiskwam dat ik toch niet het hele antwoord had gegeven. Om die reden wil ik dan ook haar vraag aan jullie stellen: Hoeveel mensen worden in de Bijbel genoemd die gestorven zijn en weer levend zijn geworden. Graag met de Bijbelpassages erbij.

Tags: