October 25, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 25, 2011.

Een belletje doen rinkelen

Men was gisteren benieuwd wat het volgende muziekinstrument zou worden en ik gaf toen het raadselachtige antwoord dat het instrument maar eenmaal wordt genoemd in de Bijbel en dat direct daarna ervan alles en nog wat verkeerd ging. Ik hoopte dat deze cryptische omschrijving bij jullie een belletje zou doen rinkelen en wisten waar het over zou gaan.

In ieder geval het bewuste muziekinstrument is de sistrum oftewel de rinkelbel (zoals in de meeste moderne vertalingen staat) en wordt in 2 Sam. 6:5 genoemd als een van de soort muziekinstrumenten die werden gebruikt toen de ark door David naar Jeruzalem werd gebracht. Echter dit ging niet helemaal volgens het plan van David want de runderen die voor de wagen liepen waar de ark op stond struikelden waardoor de ark begon te verschuiven en Uza die deze probeerde tegen te houden viel door God getroffen dood neer. Er ging toen bij David een belletje rinkelen dat deze processie niet helemaal volgens de verordeningen van God was, want de ark had gedragen moeten worden door priesters.

Terugkomend op de sistrum, in Egypte, waar het sekhem (sḫm) of sesheshet (sššt) werd genoemd, was een belangrijk instrument voor dansen en religieuze bijeenkomsten met in het bijzonder bij de verering van de godin Hathor en Isis. Ik weet niet of het toeval is dat ook in de Bijbel het instrument wordt genoemd juist in een religieuze processie maar de opbouw lijkt erg op die van de Egyptische processies voor Hathor.

Tegenwoordig wordt het instrument nog zelden gebruikt, maar het is interessant dat de sistra (mv. van sistrum) nog steeds worden gebruikt in de liturgie van de Alexandrijnse christelijke traditie, zoals in de Koptische en Ethiopische kerk. Ondanks dat er vele millennia voorbij zijn gegaan wordt het muziekinstrument nog steeds in het land van herkomst in ere gehouden.

Tags: ,