October 28, 2011

You are currently browsing the daily archive for October 28, 2011.

Herbert-collectie: de Haan

In deze serie over schilderijen uit de Herbert-collectie vandaag de haan. In een collectie schilderijen van dieren door een Barneveldse schilder kan natuurlijk niet dit dier ontbreken.

In de Bijbel vooral bekend geworden in het Nieuwe Testament, waar hij tweemaal kraaide (Mark. 14:30) nadat Petrus zijn Meester driemaal had verloochend. In het Oude Testament in Spreuken 30:31 is ook een verwijzing naar dit dier. Was het in oudere vertalingen nog een windhond, tegenwoordig is iedereen het erover eens dat het zeer waarschijnlijk om een haan gaat. Een notitie bij de HSV geeft “Letterlijk: een ‘zarzir’ van heupen. De betekenis van ‘zarzir’ is onduidelijk; waarschijnlijk wordt met dit dier een haan bedoeld.”

Tags: , , , ,

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: