‹ De tamboerijnNovember Biblical Studies Carnival: The Undead Edition ›
Psalm 121
Gepubliceerd op 29-10-2011

Een vraag die ik kreeg naar aanleiding van mijn muziekreeks is of ook de Joden deze zingen of dat ze deze alleen reciteren. Zoals ik al had aangegeven gebeurd het reciteren op een zangerige manier die ons soms erg vreemd in de oren klinkt. Om die reden heb ik op internet gezocht naar een psalm die op verschillende manieren door Joden worden gereciteerd/gezongen. Een van de mooiste voorbeelden die ik daarbij tegenkwam is Psalm 121.

De Hebreeuwse tekst is onderaan weergegeven, met daarbij een vertaling van de Herziene Statenvertaling. Voor hen die het willen volgen, ook hier in de fragmenten worden soms stukken herhaald en daarnaast wordt de Godsnaam uitgesproken met HaShem. Dit laatste omdat Joden de Godsnaam niet uitspreken.

In de meeste synagoges worden psalmen gereciteerd volgens de Sefardisch methode, ik kon hiervan geen filmfragment vinden, maar op de website van Daf Yomi Review zijn alle psalmen te horen waaronder Psalm 121. Hierin kun je duidelijk de oosterse elementen in terugvinden. Moshe Peretz, een bekend mizrahi zanger, heeft daarop deze compositie gemaakt. Ondanks dat dit al veel westerser klinkt, zijn er nog duidelijk de oosterse invloeden in te horen.

Tot slot een voorbeeld van een van de bekendste Breslev zangers, nl. Yosef Karduner. Deze orthodoxe Jood heeft de psalmen een verfrissende vernieuwing gegeven.

1.

šîr lamma‘ălwōṯ ’eśśā’ ‘ênay ’el-hehārîm mē’ayin yāḇō’ ‘ezərî:

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

2.

‘ezərî mē‘im JHWH ‘ōśēh šāmayim wā’āreṣ:

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3.

’al-yitēn lammwōṭ raḡəleḵā ’al-yānûm šōməreḵā:

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4.

hinnēh lō’-yānûm wəlō’ yîšān šwōmēr yiśərā’ēl:

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

5.

JHWH šōməreḵā JHWH ṣilləḵā ‘al-yaḏ yəmîneḵā:

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6.

ywōmām haššemeš lō’-yakekâ wəyārēḥa ballāyəlâ:

De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.

7.

JHWH yišəmārəḵā mikāl-rā‘ yišəmōr ’eṯ-nafəšeḵā:

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

8.

JHWH yišəmār-ṣē’ṯəḵā ûḇwō’eḵā mē‘atâ wə‘aḏ-‘wōlām:

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.


Tags: Bijbel op Muziek, Muziek, Psalmen, Video
Gerelateerde onderwerpen: Muziek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL