November 11, 2011

You are currently browsing the daily archive for November 11, 2011.

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1

Dit vers is in de Nederlandse vertalingen bijna overal hetzelfde, je zou dus denken dat het dan duidelijk is. Maar schijn bedriegt, het is een van de verzen die al voor vele verhitte discussies heeft gezorgd, hadden we hier in het begin nog een felle discussie over in Nederland toen Ellen van Wolde meende dat er niets werd geschapen maar dat er werd gescheiden. Nu lijkt het erop dat een mijmerende boekverkoper die een boek aanprees een nieuw begin heeft gemaakt voor een nieuwe reeks verhitte gesprekken. Op zijn blog staan al een paar reacties, iemand die meent de zachtmoedige wijsheid te bezitten reageerde direct en iemand die steeds zijn oude Hebreeuwse grammatica erbij haalt deed ook een duit in het zakje, waarop de boekverkoper het gevoel heeft gekregen dat hij zich in een wespennest bevindt.

Waar deze theologische oorlog nu over gaat is me niet geheel duidelijk maar het zou gaan om dat eerste woordje bĕrēʾšît dat misschien ook dienst zou kunnen doen als een soort hoofdstukaanduiding.

In ieder geval vraag ik me wel af of al deze theologen het ooit nog zullen redden, voor ze dood gaan, om de hele Bijbel uit te krijgen. Want sommigen zijn al verschillende jaren bezig met dit eerste vers, zonder verder te komen.

Tags: , ,

Zes jaar

De tijd vliegt voorbij, zo kwam ik er vandaag achter dat de weblog zes jaar geleden werd gestart. Een tijd waarin we honderdduizenden bezoekers mochten ontvangen waarvan verschillende nog steeds terugkomen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het lezen van de vele artikelen.

Ook het komende jaar blijven we bloggen en het idee is dat meer aandacht zal worden besteed aan gedeelten uit de Bijbel waar we op dat moment bezig zijn op de website. Zo zullen jullie de komende tijd nog veel artikelen zien over Hooglied en Markus waar we op dit moment mee bezig zijn. Ook gaan we verder met de reeks over Muziek in de Bijbel omdat we daar tzt. een Bijbelstudie over gaan geven.

Tags:

Weg met de Joden

Vanochtend was het weer eens zo ver, de spambox van mijn weblog was overvol met een paar honderd reacties, op de wekelijkse lijst van christenvervolging en Ballade van Oslo’s kinderen, dat de Joden weg moesten, worden doodgemaakt en nog een heleboel meer ransige boodschappen in slecht Nederlands en Arabisch. Zoals ik al eerder heb gesteld ben ik niet onder de indruk van dit soort boodschappen en zal zeker dit soort haat zaaiende boodschappen niet op mijn website zetten.

Helaas zijn er andere websites van soms gerenommeerde kranten die wel een plaats geven hieraan en er zelfs aan meedoen. Wat dat betreft lijkt de huidige wereld erg op de jaren 20 en 30 uit de vorige eeuw, die berucht is geworden om zijn Kristallnacht en het is mensonterend als je ziet dat verschillende linkse antisemitische groeperingen juist de herdenking hiervan misbruiken om hun haat tegen de Joden te spuien. Kranten die openlijk in hun koppen oproepen tot een aanval op het Joodse Israël, politieke leiders die “per ongelijk” voor de microfoon hun haat over Israël spuien. Pseudo-geschiedkundigen die de Filistijnen en de Arabieren bewust met elkaar verwarren en daarmee Israël delegitimeren, instituten als een UNESCO die de geschiedenis vervalsen door joodse monumenten en personen plotseling als islamitisch te beschouwen. Hypocriete bioscopen die de naam van Steven Spielberg bedekken omdat hij een Jood is, maar wel zijn film laten zien. Tot verschillende Bibliobloggers toe die iedere gelegenheid aangrijpen om de Joden of Israël (onder het mom van het zijn mijn vrienden) in een negatief daglicht te stellen.

Na al die jaren is de wereld nog steeds blind en de berichtgeving dat het antisemitisme minder is geworden is een grote leugen, het is nog steeds springlevend en de personen die zich hieraan schuldig maken komen steeds openlijker voor hun doelstellingen uit: de vernietiging van Israël en het Joodse volk.

Tags:

Herbert-collectie: De Hond

In deze serie over schilderijen uit de Herbert-collectie vandaag de hond.

In de tijd van Job werden de honden gebruikt als bewakers van de kudde, (Job 30:1), niet zozeer om de kudde bijeen te houden, maar vooral om de roofdieren ’s nachts af te weren. Het beeld van honden die aanslaan wordt gebruikt in Jesaja waar de leiders van het volk, die niet goed waken, worden vergeleken bij stomme honden, die niet blaffen als er gevaar aankomt (Jes. 56:10).Dat de hond niet hoog aangeschreven in het oude Israël, blijkt uit verschillende teksten die spreken over de hond en zijn gewoonten in ongunstige zin (Ps. 22:17; Spr. 26:11). Voor de mens konden deze troepen honden zelfs gevaarlijk zijn (Psalm 22:17, 21). Ze wisten ook overdag hun prooi te vinden (1 Kon. 22:38; 2 Kon. 9:36). Het kon dan ook niet anders dat de negatieve kant van de hond ervoor zorgde dat het woord hond een scheldwoord werd (1 Sam. 17:43). In een latere periode werd hond een aanduiding voor de heidenen, omdat die naar de Joodse opvatting onrein waren. Zelfs Christus gebruikt het, zij het in een verzachte vorm (Matth. 15:26). Soms worden ze aangeduid als een type valse leraars (Filip. 3:2), of duiden ze mensen aan die terugvielen in de wereld (2 Petr. 2:22).

Tags: , , ,

Christenvervolging

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags: