‹ Bijbelquiz (199)Het reukofferaltaar ›
Het nut van Jezus sterven
Gepubliceerd op 09-02-2014

Op een forum zag ik de volgende opmerking: 'Ik zal direct toegeven dat ik het een moeilijke vraag vind, de vraag wat de dood van Jezus nu precies tot onze verlossing bijdraagt.' Deze dominee had al heel wat boeken erover gelezen en merkte daarover het volgende op: 'Ik heb al heel wat boekjes doorgekeken, maar ik vind daarin eigenlijk geen bevredigende aanpak. Óf het blijft allemaal heel vaag óf het is zo voorondersteld dat er eigenlijk niets wordt uitgelegd.' Een van dominees die reageerde met de volgende opmerking  Zijn dood hebben we niet nodig. Deze was consequentie van zijn leven, geen doel.'

Op zich vind ik het al triest als een dominee vraagt wat het nut is van Jezus sterven en nog triester vind ik het als collega dominees daar eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Gelukkig was er toch nog een die opmerkte 'Door de zonde van Adam is de relatie met God kapot gemaakt. Volledig gehoorzamen aan God kon alleen Jezus. Doordat hij gehoorzaamde is de relatie tussen ons en God weer hersteld. Dat is het nut van Jezus zijn dood. Hij heeft zijn leven overigens GEGEVEN.'

En gelukkig vinden we dit ook in de Bijbel 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.' (Joh. 3:16-17) en in een andere tekst 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.' (Luk. 19:10). Maar hoe zit het dan als je hier vragen bij stelt? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op 'Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.' (1 Joh. 5:10) en 'Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.' (Joh. 3:18).


Tags: Christendom
Gerelateerde onderwerpen: Christendom

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech