‹ Vluchtelingen naar de gaskamersBijbelquiz (260) ›
Leven in het Koninkrijk
Gepubliceerd op 05-09-2015

"Leven in het Koninkrijk" is een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, welke gebruikt kan worden om in groepen Bijbelstudie te doen. Omdat deze zowel in mijn kerk als in kerken van enkele vrienden zal worden gebruikt zal ik de komende weken dit boek behandelen en aanvullende achtergrondinformatie geven over de behandelde Bijbelteksten. Net als onze Bijbelstudie "Opgang naar een offer" zullen we de hoogtepunten van de verzen behandelen, terwijl aanvullende informatie op onze website is te vinden.

Lukas 23

26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.

27 En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden.

28 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen,

29 want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben.

30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.

31 Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?

32 En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te worden.

(HSV vertaling)

Vers 26

Vers 27

Vers 28

Vers 29

Vers 30

Vers 31

Vers 32

Voel je vrij om aanvullingen te geven, zover van toepassing zullen deze bij het Bijbelgedeelte op de website verder worden verwerkt.


Tags: Bijbelstudie, Lukas
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Lukas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij