1 Johannes 1:1

SVHetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
Steph ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης
Trans.o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Johannes (brieven), Nieuwe Testament, Woord van God
Lukas 24:39, Johannes 1:1, Johannes 1:14, Johannes 20:27, 2 Petrus 1:16

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. God is leven en licht
  1. Geopenbaard in Christus (hoofdstuk 1:1-2)
  2. Kenmerken van discipelschap (1:5-2:2)
  3. Gehoorzaamheid als bewijs van discipelschap (2:3-11)
  4. Waarschuwingen en bemoedigingen (2:12-29)
 2. God is liefde
  1. Het kindschap van de gelovigen (3:1-2)
  2. Bewijs van kindschap door rechtvaardig leven (3:3-10)
  3. Broederliefde als uiting van geestelijk leven (3:11-15)
  4. Zekerheid en gebedsverhoring (3:19-22)
  5. Geloof en liefde noodzakelijk voor onze omgang met God (3:23-24)
 3. Het beproeven van de geesten
  1. Hun houding t.o.v. de menswording van Christus (4:1-3)
  2. Kenmerken van de antichrist (4:4-6)
 4. De goddelijke liefde(4:7-21)
 5. Overwinnend geloof en liefde
  1. Leven in liefde en gehoorzaamheid (5:1-3)
  2. Het overwinnend geloof (5:4-5)
  3. Goddelijke getuigen in hemel en op aarde (5:6-9)
  4. Het getuigenis van Gods Geest (5:10)
  5. De gave van het eeuwig leven (5:11-13)
  6. De zekerheid van gebedsverhoring (5:14-15)
  7. Onze houding tegenover wie zondigt (5:16)
  8. Het "uit God geboren zijn" (5:18-20)

Aantekeningen

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
Hetgeen
ην
was

-
απ
van
αρχης
den beginne
ο
hetgeen
ακηκοαμεν
wij gehoord hebben

-
ο
hetgeen
εωρακαμεν
wij gezien hebben

-
τοις
-
οφθαλμοις
ogen
ημων
onze
ο
hetgeen
εθεασαμεθα
wij aanschouwd hebben

-
και
en
αι
-
χειρες
handen
ημων
met onze
εψηλαφησαν
getast hebben

-
περι
van
του
-
λογου
het Woord
της
-
ζωης
des levens

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!