1 Johannes 1:2

SV(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
Steph και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν υμιν την ζωην την αιωνιον ητις ην προς τον πατερα και εφανερωθη ημιν
Trans.kai ē zōē ephanerōthē kai eōrakamen kai martyroumen kai apangellomen ymin tēn zōēn tēn aiōnion ētis ēn pros ton patera kai ephanerōthē ēmin

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid

Aantekeningen

(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
(Want
η
-
ζωη
het Leven
εφανερωθη
is geopenbaard

-
και
en
εωρακαμεν
wij hebben het gezien

-
και
en
μαρτυρουμεν
wij getuigen

-
και
en
απαγγελλομεν
verkondigen

-
υμιν
ulieden
την
-
ζωην
Leven
την
-
αιωνιον
dat eeuwige
ητις
Hetwelk
ην
was

-
προς
bij
τον
-
πατερα
den Vader
και
en
εφανερωθη
is geopenbaard

-
ημιν
ons

(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!