1 Johannes 2:15

SVHebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
Steph μη αγαπατε τον κοσμον μηδε τα εν τω κοσμω εαν τις αγαπα τον κοσμον ουκ εστιν η αγαπη του πατρος εν αυτω
Trans.mē agapate ton kosmon mēde ta en tō kosmō ean tis agapa ton kosmon ouk estin ē agapē tou patros en autō

Algemeen

Zie ook: Romeinen 12:2, Galaten 1:10, Jakobus 4:4

Aantekeningen

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
αγαπατε
Hebt

-
τον
-
κοσμον
de wereld
μηδε
noch
τα
-
εν
hetgeen in
τω
-
κοσμω
de wereld
εαν
is; zo
τις
iemand
αγαπα
liefheeft

-
τον
-
κοσμον
de wereld
ουκ
niet
εστιν
is

-
η
-
αγαπη
de liefde
του
-
πατρος
des Vaders
εν
in
αυτω
hem

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!