1 Timotheus 2:10

SVMaar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
Steph αλλ ο πρεπει γυναιξιν επαγγελλομεναις θεοσεβειαν δι εργων αγαθων
Trans.all o prepei gynaixin epangellomenais theosebeian di ergōn agathōn

Aantekeningen

Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
ο
(hetwelk
πρεπει
betaamt

-
γυναιξιν
de vrouwen
επαγγελλομεναις
belijden

-
θεοσεβειαν
die de godvruchtigheid
δι
door
εργων
werken
αγαθων
goede

Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!