1 Timotheus 3:16

SVEn buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Steph και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεοσ εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Trans.kai omologoumenōs mega estin to tēs eusebeias mystērion theos̱ ephanerōthē en sarki edikaiōthē en pneumati ōphthē angelois ekērychthē en ethnesin episteuthē en kosmō anelēphthē en doxē

Algemeen

Zie ook: Engelen, Heiden, Heidenen, Twijfel
Markus 16:19, Lukas 9:51, Johannes 1:14, Handelingen 1:2, Efeziers 3:5, Efeziers 3:6

Aantekeningen

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ομολογουμενως
buiten allen twijfel
μεγα
groot
εστιν
is

-
το
-
της
-
ευσεβειας
der godzaligheid
μυστηριον
de verborgenheid
θεος
God
εφανερωθη
is geopenbaard

-
εν
in
σαρκι
het vlees
εδικαιωθη
is gerechtvaardigd

-
εν
in
πνευματι
den Geest
ωφθη
is gezien

-
αγγελοις
van de engelen
εκηρυχθη
is gepredikt

-
εν
in
εθνεσιν
de heidenen
επιστευθη
is geloofd

-
εν
onder
κοσμω
de wereld
ανεληφθη
is opgenomen

-
εν
in
δοξη
heerlijkheid

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!