1 Timotheus 6:3

SVIndien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
Steph ει τις ετεροδιδασκαλει και μη προσερχεται υγιαινουσιν λογοις τοις του κυριου ημων ιησου χριστου και τη κατ ευσεβειαν διδασκαλια
Trans.ei tis eterodidaskalei kai mē proserchetai ygiainousin logois tois tou kyriou ēmōn iēsou christou kai tē kat eusebeian didaskalia

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
-
τις
-
ετεροδιδασκαλει
een andere leer leert

-
και
en
μη
niet
προσερχεται
overeenkomt

-
υγιαινουσιν
met de gezonde

-
λογοις
woorden
τοις
-
του
-
κυριου
Heere
ημων
van onzen
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
και
en
τη
-
κατ
die naar
ευσεβειαν
de godzaligheid
διδασκαλια
met de leer

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!