1 Timotheus 6:5

SVVerkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.
Steph παραδιατριβαι διεφθαρμενων ανθρωπων τον νουν και απεστερημενων της αληθειας νομιζοντων πορισμον ειναι την ευσεβειαν αφιστασο απο των τοιουτων
Trans.paradiatribai diephtharmenōn anthrōpōn ton noun kai apesterēmenōn tēs alētheias nomizontōn porismon einai tēn eusebeian aphistaso apo tōn toioutōn

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand
1 Corinthiers 11:16

Aantekeningen

Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διαπαρατριβαι
Verkeerde krakelingen
διεφθαρμενων
die een verdorven

-
ανθρωπων
van mensen
τον
-
νουν
verstand
και
hebben, en
απεστερημενων
beroofd zijn

-
της
-
αληθειας
van de waarheid
νομιζοντων
menende

-
πορισμον
een gewin
ειναι
zij

-
την
-
ευσεβειαν
dat de godzaligheid
αφιστασο
Wijk af

-
απο
van
των
-
τοιουτων
dezulken

Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!