1 Corinthiers 11:22

SVHebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik [u] niet.
Steph μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι υμιν ειπω επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω
Trans.mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischynete tous mē echontas ti ymin eipō epainesō ymas en toutō ouk epainō

Algemeen

Zie ook: Huis

Aantekeningen

Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik [u] niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
degenen, die niet
γαρ
dan
οικιας
huizen
ουκ
niet
εχετε
Hebt gij

-
εις
om er
το
-
εσθιειν
te eten

-
και
en
πινειν
te drinken

-
η
Of
της
-
εκκλησιας
de Gemeente
του
-
θεου
Gods
καταφρονειτε
veracht gij

-
και
en
καταισχυνετε
beschaamt gij

-
τους
-
μη
-
εχοντας
hebben

-
τι
Wat
υμιν
zal ik
ειπω
zeggen

-
επαινεσω
prijzen

-
υμας
Zal ik
εν
In
τουτω
dezen
ουκ
-
επαινω
prijs ik

-

Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik [u] niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!