1 Corinthiers 14:22

SVZo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.
Steph ωστε αι γλωσσαι εις σημειον εισιν ου τοις πιστευουσιν αλλα τοις απιστοις η δε προφητεια ου τοις απιστοις αλλα τοις πιστευουσιν
Trans.ōste ai glōssai eis sēmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois ē de prophēteia ou tois apistois alla tois pisteuousin

Algemeen

Zie ook: Geestesgaven, Profetie (NT), Tongentaal, Tongen spreken

Aantekeningen

Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
αι
-
γλωσσαι
de talen
εις
tot
σημειον
een teken
εισιν
zijn

-
ου
niet
τοις
-
πιστευουσιν
dengenen, die geloven

-
αλλα
maar
τοις
-
απιστοις
den ongelovigen
η
-
δε
en
προφητεια
de profetie
ου
niet
τοις
-
απιστοις
den ongelovigen
αλλα
maar
τοις
-
πιστευουσιν
dengenen, die geloven

-

Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!