1 Corinthiers 15:45

SVAlzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
Steph ουτως και γεγραπται εγενετο ο πρωτος ανθρωπος αδαμ εις ψυχην ζωσαν ο εσχατος αδαμ εις πνευμα ζωοποιουν
Trans.outōs kai gegraptai egeneto o prōtos anthrōpos adam eis psychēn zōsan o eschatos adam eis pneuma zōopoioun

Algemeen

Zie ook: Adam (persoon), Ziel

Aantekeningen

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
και
is er ook
γεγραπται
geschreven

-
εγενετο
is geworden

-
ο
-
πρωτος
De eerste
ανθρωπος
mens
αδαμ
Adam
εις
tot
ψυχην
ziel
ζωσαν
een levende

-
ο
-
εσχατος
de laatste
αδαμ
Adam
εις
tot
πνευμα
Geest
ζωοποιουν
een levendmakenden

-

Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!