1 Corinthiers 16:2

SVOp elken eersten [dag] der week, leggen een iegelijk van u [iets] bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet [eerst] geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.
Steph κατα μιαν σαββατων εκαστος υμων παρ εαυτω τιθετω θησαυριζων ο τι αν ευοδωται ινα μη οταν ελθω τοτε λογιαι γινωνται
Trans.kata mian sabbatōn ekastos ymōn par eautō tithetō thēsaurizōn o ti an euodōtai ina mē otan elthō tote logiai ginōntai

Algemeen

Zie ook: Collecte, Geldbeheer, Sabbat, Week, Zondag
Handelingen 11:29, 2 Corinthiers 8:4, 2 Corinthiers 9:1

Aantekeningen

Op elken eersten [dag] der week, leggen een iegelijk van u [iets] bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet [eerst] geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατα
Op
μιαν
-
σαββατων
der week
εκαστος
een iegelijk
υμων
van
παρ
bij
εαυτω
zichzelven
τιθετω
legge

-
θησαυριζων
vergaderende een schat

-
ο
-
τι
-
αν
-
ευοδωται
hij welvaren verkregen heeft

-
ινα
opdat
μη
niet
οταν
wanneer
ελθω
ik gekomen zal zijn

-
τοτε
alsdan
λογιαι
de verzamelingen
γινωνται
geschieden

-

Op elken eersten [dag] der week, leggen een iegelijk van u [iets] bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet [eerst] geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!