1 Corinthiers 1:30

SVMaar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;
Steph εξ αυτου δε υμεις εστε εν χριστω ιησου ος εγενηθη ημιν σοφια απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις
Trans.ex autou de ymeis este en christō iēsou os egenēthē ēmin sophia apo theou dikaiosynē te kai agiasmos kai apolytrōsis

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Wijsheid, Wijsheid (Gods)
Jeremia 23:5, Johannes 17:19

Aantekeningen

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξ
uit
αυτου
Hem
δε
Maar
υμεις
gij
εστε
zijt

-
εν
in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus
ος
Die
εγενηθη
geworden is

-
ημιν
ons
σοφια
wijsheid
απο
van
θεου
God
δικαιοσυνη
rechtvaardigheid
τε
-
και
en
αγιασμος
heiligmaking
και
en
απολυτρωσις
verlossing

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!