1 Corinthiers 2:9

SVMaar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.
Steph αλλα καθως γεγραπται α οφθαλμος ουκ ειδεν και ους ουκ ηκουσεν και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη α ητοιμασεν ο θεος τοις αγαπωσιν αυτον
Trans.alla kathōs gegraptai a ophthalmos ouk eiden kai ous ouk ēkousen kai epi kardian anthrōpou ouk anebē a ētoimasen o theos tois agapōsin auton

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Oog (lichaamsdeel), Oor (lichaamsdeel)
Jesaja 64:4

Aantekeningen

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
καθως
gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
α
hetgeen
οφθαλμος
Hetgeen het oog
ουκ
niet
ειδεν
heeft gezien

-
και
en
ους
het oor
ουκ
niet
ηκουσεν
heeft gehoord

-
και
en
επι
in
καρδιαν
het hart
ανθρωπου
des mensen
ουκ
niet
ανεβη
is opgeklommen

-
α
-
ητοιμασεν
bereid heeft

-
ο
-
θεος
God
τοις
-
αγαπωσιν
liefhebben

-
αυτον
dien, die Hem

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!