1 Corinthiers 3:16

SVWeet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
Steph ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου οικει εν υμιν
Trans.ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en ymin

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Strafwetgeving
1 Corinthiers 6:19, 2 Corinthiers 6:16, Hebreeen 3:6, 1 Petrus 2:5

Aantekeningen

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουκ
niet
οιδατε
Weet gij

-
οτι
dat
ναος
tempel
θεου
gij Gods
εστε
zijt

-
και
en
το
-
πνευμα
de Geest
του
-
θεου
Gods
οικει
woont

-
εν
in
υμιν
ulieden

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!