1 Corinthiers 4:16

SVZo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.
Steph παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε
Trans.parakalō oun ymas mimētai mou ginesthe

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 11:1, Filippenzen 3:17, 1 Thessalonicensen 1:6, 2 Thessalonicensen 3:9

Aantekeningen

Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρακαλω
Zo vermaan ik

-
ουν
dan
υμας
-
μιμηται
navolgers
μου
mijn
γινεσθε
zijt

-

Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!