1 Corinthiers 6:11

SVEn dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;
Steph και ταυτα τινες ητε αλλα απελουσασθε αλλα ηγιασθητε αλλ εδικαιωθητε εν τω ονοματι του κυριου ιησου και εν τω πνευματι του θεου ημων
Trans.kai tauta tines ēte alla apelousasthe alla ēgiasthēte all edikaiōthēte en tō onomati tou kyriou iēsou kai en tō pneumati tou theou ēmōn

Algemeen

Zie ook: Doop, Heiligheid
Efeziers 2:2, Colossenzen 3:7, Titus 3:3, Hebreeen 10:22

Aantekeningen

En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταυτα
dit
τινες
sommigen
ητε
waart gij

-
αλλα
maar
απελουσασθε
gij zijt afgewassen

-
αλλα
maar
ηγιασθητε
gij zijt geheiligd

-
αλλ
maar
εδικαιωθητε
gij zijt gerechtvaardigd

-
εν
in
τω
-
ονοματι
den Naam
του
-
κυριου
van den Heere
ιησου
Jezus
και
en
εν
door
τω
-
πνευματι
den Geest
του
-
θεου
Gods
ημων
onzes

En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!