1 Corinthiers 8:6

SVNochtans hebben wij [maar] een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en [maar] een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.
Steph αλλ ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ημεις δι αυτου
Trans.all ēmin eis theos o patēr ex ou ta panta kai ēmeis eis auton kai eis kyrios iēsous christos di ou ta panta kai ēmeis di autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Maleachi 2:10, Johannes 13:13, Romeinen 11:36, 1 Corinthiers 12:3, Efeziers 4:6, Filippenzen 2:11

Aantekeningen

Nochtans hebben wij [maar] een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en [maar] een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Nochtans
ημιν
hebben wij
εις
een
θεος
God
ο
-
πατηρ
den Vader
εξ
uit
ου
Welken
τα
-
παντα
alle dingen
και
en
ημεις
wij
εις
tot
αυτον
Hem
και
zijn, en
εις
een
κυριος
Heere
ιησους
Jezus
χριστος
Christus
δι
door
ου
Welken
τα
-
παντα
alle dingen
και
zijn, en
ημεις
wij
δι
door
αυτου
Hem

Nochtans hebben wij [maar] een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en [maar] een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!