1 Thessalonicensen 4:11

SVEn dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;
Steph και φιλοτιμεισθαι ησυχαζειν και πρασσειν τα ιδια και εργαζεσθαι ταις ιδιαισ χερσιν υμων καθως υμιν παρηγγειλαμεν
Trans.kai philotimeisthai ēsychazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais idiais̱ chersin ymōn kathōs ymin parēngeilamen

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Handelingen 20:34, Efeziers 4:28, 2 Thessalonicensen 3:7, 2 Thessalonicensen 3:12

Aantekeningen

En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φιλοτιμεισθαι
dat gij benaarstigt

-
ησυχαζειν
stil te zijn

-
και
en
πρασσειν
te doen

-
τα
-
ιδια
uw eigen dingen
και
en
εργαζεσθαι
te werken met

-
ταις
-
ιδιαις
eigen
χερσιν
handen
υμων
uw
καθως
gelijk
υμιν
wij
παρηγγειλαμεν
bevolen hebben

-

En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!