2 Koningen 15:29

SVIn de dagen van Pekah, den koning van Israel, kwam Tiglath-pilezer, de koning van Assyrie, en nam Ijon in, en Abel-beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en Galilea, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrie.
WLCבִּימֵ֞י פֶּ֣קַח מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֗ל בָּא֮ תִּגְלַ֣ת פִּלְאֶסֶר֮ מֶ֣לֶךְ אַשּׁוּר֒ וַיִּקַּ֣ח אֶת־עִיֹּ֡ון וְאֶת־אָבֵ֣ל בֵּֽית־מַעֲכָ֡ה וְאֶת־יָ֠נֹוחַ וְאֶת־קֶ֨דֶשׁ וְאֶת־חָצֹ֤ור וְאֶת־הַגִּלְעָד֙ וְאֶת־הַגָּלִ֔ילָה כֹּ֖ל אֶ֣רֶץ נַפְתָּלִ֑י וַיַּגְלֵ֖ם אַשּֽׁוּרָה׃
Trans.bîmê peqaḥ meleḵə-yiśərā’ēl bā’ tiḡəlaṯ pilə’eser meleḵə ’aššûr wayyiqqaḥ ’eṯ-‘îywōn wə’eṯ-’āḇēl bêṯ-ma‘ăḵâ wə’eṯ-yānwōḥa wə’eṯ-qeḏeš wə’eṯ-ḥāṣwōr wə’eṯ-hagilə‘āḏ wə’eṯ-hagālîlâ kōl ’ereṣ nafətālî wayyaḡəlēm ’aššûrâ:

Algemeen

Zie ook: Abel Beth Maacha, Assyrie, Galilea, Gilead, Hazor, Ijon (plaats), Israël (koninkrijk), Janoach, Janoah, Kedes (plaats), Tiglath-pilezer
Jesaja 8:23

Aantekeningen

In de dagen van Pekah, den koning van Israel, kwam Tiglath-pilezer, de koning van Assyrie, en nam Ijon in, en Abel-beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en Galilea, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrie.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

בִּ

-

ימֵ֞י

In de dagen

פֶּ֣קַח

van Pekah

מֶֽלֶךְ־

den koning

יִשְׂרָאֵ֗ל

van Israël

בָּא֮

kwam

תִּגְלַ֣ת

-

פִּלְאֶסֶר֮

Tiglath-Pilézer

מֶ֣לֶךְ

de koning

אַשּׁוּר֒

van Assyrië

וַ

-

יִּקַּ֣ח

en nam

אֶת־

-

עִיּ֡וֹן

Ijon

וְ

-

אֶת־

-

אָבֵ֣ל

-

בֵּֽית־

-

מַעֲכָ֡ה

in, en Abel-Beth-Máächa

וְ

-

אֶת־

-

יָ֠נוֹחַ

en Janóah

וְ

-

אֶת־

-

קֶ֨דֶשׁ

en Kedes

וְ

-

אֶת־

-

חָצ֤וֹר

en Hazor

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

גִּלְעָד֙

en Gilead

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

גָּלִ֔ילָה

en Galiléa

כֹּ֖ל

het ganse

אֶ֣רֶץ

land

נַפְתָּלִ֑י

van Nafthali

וַ

-

יַּגְלֵ֖ם

en hij voerde hen weg

אַשּֽׁוּרָה

naar Assyrië


In de dagen van Pekah, den koning van Israel, kwam Tiglath-pilezer, de koning van Assyrie, en nam Ijon in, en Abel-beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en Galilea, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrie.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!