2 Koningen 23:34

SVOok maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Josia, koning, in de plaats van zijn vader Josia, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar Joahaz nam hij mede, en hij kwam in Egypte, en stierf aldaar.
WLCוַיַּמְלֵךְ֩ פַּרְעֹ֨ה נְכֹ֜ה אֶת־אֶלְיָקִ֣ים בֶּן־יֹאשִׁיָּ֗הוּ תַּ֚חַת יֹאשִׁיָּ֣הוּ אָבִ֔יו וַיַּסֵּ֥ב אֶת־שְׁמֹ֖ו יְהֹויָקִ֑ים וְאֶת־יְהֹואָחָ֣ז לָקָ֔ח וַיָּבֹ֥א מִצְרַ֖יִם וַיָּ֥מָת שָֽׁם׃
Trans.wayyaməlēḵə parə‘ōh nəḵōh ’eṯ-’eləyāqîm ben-yō’šîyâû taḥaṯ yō’šîyâû ’āḇîw wayyassēḇ ’eṯ-šəmwō yəhwōyāqîm wə’eṯ-yəhwō’āḥāz lāqāḥ wayyāḇō’ miṣərayim wayyāmāṯ šām:

Algemeen

Zie ook: Egypte, Eljakim, Farao, Joahaz, Josia (koning van Juda), Necho (Farao)
Mattheus 1:11

Aantekeningen

Ook maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Josia, koning, in de plaats van zijn vader Josia, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar Joahaz nam hij mede, en hij kwam in Egypte, en stierf aldaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּמְלֵךְ֩

Ook maakte

פַּרְעֹ֨ה

-

נְכֹ֜ה

Faraö Necho

אֶת־

-

אֶלְיָקִ֣ים

Eljakim

בֶּן־

den zoon

יֹאשִׁיָּ֗הוּ

van Josía

תַּ֚חַת

in de plaats

יֹאשִׁיָּ֣הוּ

Josía

אָבִ֔יו

van zijn vader

וַ

-

יַּסֵּ֥ב

en veranderde

אֶת־

-

שְׁמ֖וֹ

zijn naam

יְהוֹיָקִ֑ים

in Jójakim

וְ

-

אֶת־

-

יְהוֹאָחָ֣ז

maar Jóahaz

לָקָ֔ח

nam hij mede

וַ

-

יָּבֹ֥א

en hij kwam

מִצְרַ֖יִם

in Egypte

וַ

-

יָּ֥מָת

en stierf

שָֽׁם

aldaar


Ook maakte Farao Necho Eljakim, den zoon van Josia, koning, in de plaats van zijn vader Josia, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar Joahaz nam hij mede, en hij kwam in Egypte, en stierf aldaar.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!