2 Timotheus 1:14

SVBewaar het goede pand, dat [u] toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.
Steph την καλην παρακαταθηκην φυλαξον δια πνευματος αγιου του ενοικουντος εν ημιν
Trans.tēn kalēn parakatathēkēn phylaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en ēmin

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest

Aantekeningen

Bewaar het goede pand, dat [u] toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

την
Die
καλην
het goede
παραθηκην
-
φυλαξον
Bewaar

-
δια
door
πνευματος
Geest
αγιου
den Heiligen
του
-
ενοικουντος
woont

-
εν
in
ημιν
ons

Bewaar het goede pand, dat [u] toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!