2 Timotheus 3:1

SVEn weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
Steph τουτο δε γινωσκε οτι εν εσχαταις ημεραις ενστησονται καιροι χαλεποι
Trans.touto de ginōske oti en eschatais ēmerais enstēsontai kairoi chalepoi

Algemeen

Zie ook: Eindtijd, Huisgezin
1 Timotheus 4:1, 2 Petrus 2:3, Judas 1:18

Aantekeningen

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
En
γινωσκε
weet

-
οτι
dat
εν
in
εσχαταις
de laatste
ημεραις
dagen
ενστησονται
ontstaan zullen

-
καιροι
tijden
χαλεποι
zware

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!