2 Corinthiers 13:12

SVGroet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen.
Steph ασπασασθε αλληλους εν αγιω φιληματι
Trans.aspasasthe allēlous en agiō philēmatiaspazontai ymas oi agioi pantes

Algemeen

Zie ook: Heilige, Kussen
Romeinen 16:16, 1 Corinthiers 16:20, 1 Thessalonicensen 5:26, 1 Petrus 5:14

Aantekeningen

Groet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
αλληλους
elkander
εν
met
αγιω
een heiligen
φιληματι
kus

Groet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!