2 Corinthiers 3:5

SVNiet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;
Steph ουχ οτι ικανοι εσμεν αφ εαυτων λογισασθαι τι ως εξ εαυτων αλλ η ικανοτης ημων εκ του θεου
Trans.ouch oti ikanoi esmen aph eautōn logisasthai ti ōs ex eautōn all ē ikanotēs ēmōn ek tou theou

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand
Filippenzen 2:13

Aantekeningen

Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
Niet
οτι
dat
ικανοι
bekwaam
εσμεν
zijn

-
αφ
wij van
εαυτων
onszelven
λογισασθαι
te denken

-
τι
iets
ως
als
εξ
is uit
εαυτων
onszelven
αλλ
maar
η
-
ικανοτης
bekwaamheid
ημων
onze
εκ
uit
του
-
θεου
God

Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!