2 Corinthiers 8:22

SVWij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat [hij heeft] tot ulieden.
Steph συνεπεμψαμεν δε αυτοις τον αδελφον ημων ον εδοκιμασαμεν εν πολλοις πολλακις σπουδαιον οντα νυνι δε πολυ σπουδαιοτερον πεποιθησει πολλη τη εις υμας
Trans.synepempsamen de autois ton adelphon ēmōn on edokimasamen en pollois pollakis spoudaion onta nyni de poly spoudaioteron pepoithēsei pollē tē eis ymas

Algemeen

Zie ook: Geldbeheer

Aantekeningen

Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat [hij heeft] tot ulieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνεπεμψαμεν
gezonden

-
δε
Wij hebben ook
αυτοις
met hen
τον
dat
αδελφον
broeder
ημων
onzen
ον
welken
εδοκιμασαμεν
beproefd hebben

-
εν
wij in
πολλοις
veel
πολλακις
dikmaals
σπουδαιον
dat hij naarstig
οντα
-

-
νυνι
nu
δε
is; en
πολυ
vele dingen
σπουδαιοτερον
-
πεποιθησει
vertrouwen
πολλη
door het groot
τη
-
εις
tot
υμας
ulieden

Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat [hij heeft] tot ulieden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!