2 Thessalonicensen 3:8

SVEn wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn;
Steph ουδε δωρεαν αρτον εφαγομεν παρα τινος αλλ εν κοπω και μοχθω νυκτα και ημεραν εργαζομενοι προς το μη επιβαρησαι τινα υμων
Trans.oude dōrean arton ephagomen para tinos all en kopō kai mochthō nykta kai ēmeran ergazomenoi pros to mē epibarēsai tina ymōn

Algemeen

Zie ook: Arbeid, Werken, Nacht
Handelingen 18:3, Handelingen 20:34, 1 Corinthiers 4:12, 2 Corinthiers 11:9, 2 Corinthiers 12:13, 1 Thessalonicensen 2:9

Aantekeningen

En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδε
En wij hebben geen
δωρεαν
voor niet
αρτον
brood
εφαγομεν
gegeten

-
παρα
bij
τινος
iemand
αλλ
maar
εν
in
κοπω
arbeid
και
en
μοχθω
moeite
νυκτα
nacht
και
en
ημεραν
dag
εργαζομενοι
werkende

-
προς
opdat
το
-
μη
wij niet
επιβαρησαι
zouden lastig zijn

-
τινα
iemand
υμων
van

En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!