Daniel 3:10

SVGij, o koning! hebt een bevel gegeven, dat alle mensen, die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, nedervallen, en het gouden beeld aanbidden zouden;
WLC[אַנְתָּה כ] (אַ֣נְתְּ ק) מַלְכָּא֮ שָׂ֣מְתָּ טְּעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֡שׁ דִּֽי־יִשְׁמַ֡ע קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֹקִיתָא [קִיתָרֹס כ] (קַתְרֹ֨וס ק) שַׂבְּכָ֤א פְסַנְתֵּרִין֙ [וְסִיפֹּנְיָה כ] (וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה ק) וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א יִפֵּ֥ל וְיִסְגֻּ֖ד לְצֶ֥לֶם דַּהֲבָֽא׃
Trans.’anətâ ’anətə maləkā’ śāmətā ṭṭə‘ēm dî ḵāl-’ĕnāš dî-yišəma‘ qāl qarənā’ mašərōqîṯā’ qîṯārōs qaṯərwōs śabəḵā’ fəsanətērîn wəsîpōnəyâ wəsûpōnəyâ wəḵōl zənê zəmārā’ yipēl wəyisəguḏ ləṣelem dahăḇā’:

Algemeen

Zie ook: Geluid, Goud, Qere en Ketiv

Aantekeningen

Gij, o koning! hebt een bevel gegeven, dat alle mensen, die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, nedervallen, en het gouden beeld aanbidden zouden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אנתה

Gij

אַ֣נְתְּ

-

מַלְכָּא֮

koning

שָׂ֣מְתָּ

gegeven

טְּעֵם֒

hebt een bevel

דִּ֣י

-

כָל־

dat alle

אֱנָ֡שׁ

mensen

דִּֽי־

-

יִשְׁמַ֡ע

die horen zouden

קָ֣ל

het geluid

קַרְנָ֣א

des hoorns

מַ֠שְׁרֹקִיתָא

der pijp

קיתרס

der citer

קַתְר֨וֹס

-

שַׂבְּכָ֤א

der vedel

פְסַנְתֵּרִין֙

der psalteren

ו

-

סיפניה

en des akkoordgezangs

וְ

-

סוּפֹּ֣נְיָ֔ה

-

וְ

-

כֹ֖ל

en allerlei

זְנֵ֣י

soorten

זְמָרָ֑א

van muziek

יִפֵּ֥ל

nedervallen

וְ

-

יִסְגֻּ֖ד

aanbidden zouden

לְ

-

צֶ֥לֶם

beeld

דַּהֲבָֽא

en het gouden


Gij, o koning! hebt een bevel gegeven, dat alle mensen, die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, nedervallen, en het gouden beeld aanbidden zouden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!