Daniel 5:23

SVMaar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis voor u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.
WLCוְעַ֣ל מָרֵֽא־שְׁמַיָּ֣א ׀ הִתְרֹומַ֡מְתָּ וּלְמָֽאנַיָּ֨א דִֽי־בַיְתֵ֜הּ הַיְתִ֣יו [קָדָמַיִךְ כ] (קָֽדָמָ֗ךְ ק) [וְאַנְתָּה כ] (וְאַ֨נְתְּ ק) [וְרַבְרְבָנַיִךְ כ] (וְרַבְרְבָנָ֜ךְ ק) שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ וּלְחֵנָתָךְ֮ חַמְרָא֮ שָׁתַ֣יִן בְּהֹון֒ וְלֵֽאלָהֵ֣י כַסְפָּֽא־וְ֠דַהֲבָא נְחָשָׁ֨א פַרְזְלָ֜א אָעָ֣א וְאַבְנָ֗א דִּ֠י לָֽא־חָזַ֧יִן וְלָא־שָׁמְעִ֛ין וְלָ֥א יָדְעִ֖ין שַׁבַּ֑חְתָּ וְלֵֽאלָהָ֞א דִּֽי־נִשְׁמְתָ֥ךְ בִּידֵ֛הּ וְכָל־אֹרְחָתָ֥ךְ לֵ֖הּ לָ֥א הַדַּֽרְתָּ׃
Trans.wə‘al mārē’-šəmayyā’ hiṯərwōmamətā ûləmā’nayyā’ ḏî-ḇayəṯēhh hayəṯîw qāḏāmayiḵə qāḏāmāḵə wə’anətâ wə’anətə wəraḇərəḇānayiḵə wəraḇərəḇānāḵə šēḡəlāṯāḵə ûləḥēnāṯāḵə ḥamərā’ šāṯayin bəhwōn wəlē’lâê ḵasəpā’-wəḏahăḇā’ nəḥāšā’ farəzəlā’ ’ā‘ā’ wə’aḇənā’ dî lā’-ḥāzayin wəlā’-šāmə‘în wəlā’ yāḏə‘în šabaḥətā wəlē’lâā’ dî-nišəməṯāḵə bîḏēhh wəḵāl-’ōrəḥāṯāḵə lēhh lā’ hadarətā:

Algemeen

Zie ook: Bijvrouw, Concubine, Elah (God), Goud, Hand (lichaamsdeel), Pad, Straat, Weg, Qere en Ketiv, Wijn / most, Zilver

Aantekeningen

Maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis voor u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

עַ֣ל

tegen

מָרֵֽא־

den Heere

שְׁמַיָּ֣א׀

des hemels

הִתְרוֹמַ֡מְתָּ

Maar gij hebt verheven

וּ

-

לְ

-

מָֽאנַיָּ֨א

en men heeft de vaten

דִֽי־

-

בַיְתֵ֜הּ

van Zijn huis

הַיְתִ֣יו

gebracht

קדמיך

voor

קָֽדָמָ֗ךְ

-

ו

-

אנתה

en gij

וְ

-

אַ֨נְתְּ

-

ו

-

רברבניך

en uw geweldigen

וְ

-

רַבְרְבָנָ֜ךְ

-

שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ

uw vrouwen

וּ

-

לְחֵנָתָךְ֮

en uw bijwijven

חַמְרָא֮

hebben wijn

שָׁתַ֣יִן

uit dezelve gedronken

בְּ

-

הוֹן֒

-

וְ

-

לֵֽ

-

אלָהֵ֣י

en de goden

כַסְפָּֽא־

van zilver

וְ֠

-

דַהֲבָא

en goud

נְחָשָׁ֨א

koper

פַרְזְלָ֜א

ijzer

אָעָ֣א

hout

וְ

-

אַבְנָ֗א

en steen

דִּ֠י

-

לָֽא־

die niet

חָזַ֧יִן

zien

וְ

-

לָא־

noch

שָׁמְעִ֛ין

horen

וְ

-

לָ֥א

noch

יָדְעִ֖ין

weten

שַׁבַּ֑חְתָּ

hebt gij geprezen

וְ

-

לֵֽ

-

אלָהָ֞א

maar dien God

דִּֽי־

-

נִשְׁמְתָ֥ךְ

uw adem

בִּ

-

ידֵ֛הּ

in Wiens hand

וְ

-

כָל־

is, en bij Wien al

אֹרְחָתָ֥ךְ

uw paden

לֵ֖הּ

-

לָ֥א

zijn, hebt gij niet

הַדַּֽרְתָּ

verheerlijkt


Maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis voor u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!