Daniel 6:11

SVToen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.
WLCוְ֠דָנִיֵּאל כְּדִ֨י יְדַ֜ע דִּֽי־רְשִׁ֤ים כְּתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵ֔הּ וְכַוִּ֨ין פְּתִיחָ֥ן לֵהּ֙ בְּעִלִּיתֵ֔הּ נֶ֖גֶד יְרוּשְׁלֶ֑ם וְזִמְנִין֩ תְּלָתָ֨ה בְיֹומָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ עַל־בִּרְכֹ֗והִי וּמְצַלֵּ֤א וּמֹודֵא֙ קֳדָ֣ם אֱלָהֵ֔הּ כָּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־קַדְמַ֖ת דְּנָֽה׃ ס
Trans.wəḏānîyē’l kəḏî yəḏa‘ dî-rəšîm kəṯāḇā’ ‘al ləḇayəṯēhh wəḵaûîn pəṯîḥān lēhh bə‘illîṯēhh neḡeḏ yərûšəlem wəzimənîn təlāṯâ ḇəywōmā’ hû’| bārēḵə ‘al-birəḵwōhî ûməṣallē’ ûmwōḏē’ qŏḏām ’ĕlâēhh kāl-qŏḇēl dî-hăwā’ ‘āḇēḏ min-qaḏəmaṯ dənâ:

Algemeen

Zie ook: Bidden, Daniel, Drie (getal), Elah (God), Jeruzalem, Venster, Raam

Aantekeningen

Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ֠

-

דָנִיֵּאל

Daniël

כְּ

-

דִ֨י

-

יְדַ֜ע

verstond

דִּֽי־

-

רְשִׁ֤ים

getekend was

כְּתָבָא֙

dat dit schrift

עַ֣ל

ging hij

לְ

-

בַיְתֵ֔הּ

in zijn huis

וְ

-

כַוִּ֨ין

vensters

פְּתִיחָ֥ן

open

לֵ

-

הּ֙

-

בְּ

-

עִלִּיתֵ֔הּ

hij nu had in zijn opperzaal

נֶ֖גֶד

tegen

יְרוּשְׁלֶ֑ם

Jeruzalem

וְ

-

זִמְנִין֩

tijden

תְּלָתָ֨ה

drie

בְ

-

יוֹמָ֜א

‘s daags

ה֣וּא׀

-

בָּרֵ֣ךְ

aan, en hij knielde

עַל־

op

בִּרְכ֗וֹהִי

zijn knieën

וּ

-

מְצַלֵּ֤א

en hij bad

וּ

-

מוֹדֵא֙

en deed belijdenis

קֳדָ֣ם

voor

אֱלָהֵ֔הּ

zijn God

כָּל־

ganselijk

קֳבֵל֙

gelijk

דִּֽי־

-

הֲוָ֣א

gedaan had

עָבֵ֔ד

-

מִן־

hij voor

קַדְמַ֖ת

-

דְּנָֽה

dezen


Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!