Efeziers 4:27

SVEn geeft den duivel geen plaats.
Steph μητε διδοτε τοπον τω διαβολω
Trans.mēte didote topon tō diabolō

Algemeen

Zie ook: satan
Jakobus 4:7, 1 Petrus 5:9

Aantekeningen

En geeft den duivel geen plaats.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μηδε
-
διδοτε
geeft

-
τοπον
plaats
τω
-
διαβολω
den duivel

En geeft den duivel geen plaats.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!