Efeziers 4:32

SVMaar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
Steph γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι χαριζομενοι εαυτοις καθως και ο θεος εν χριστω εχαρισατο υμιν
Trans.ginesthe de eis allēlous chrēstoi eusplanchnoi charizomenoi eautois kathōs kai o theos en christō echarisato ymin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Mattheus 6:14, Markus 11:25, Filippenzen 2:1, Colossenzen 3:12, Colossenzen 3:13

Aantekeningen

Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γινεσθε
zijt

-
δε
Maar
εις
jegens
αλληλους
elkander
χρηστοι
goedertieren
ευσπλαγχνοι
barmhartig
χαριζομενοι
vergevende

-
εαυτοις
elkander
καθως
gelijkerwijs
και
ook
ο
-
θεος
God
εν
in
χριστω
Christus
εχαρισατο
vergeven heeft

-
ημιν
-

Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!