Efeziers 6:18

SVMet alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
Steph δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι εν παντι καιρω εν πνευματι και εις αυτο τουτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων
Trans.dia pasēs proseuchēs kai deēseōs proseuchomenoi en panti kairō en pneumati kai eis auto touto agrypnountes en pasē proskarterēsei kai deēsei peri pantōn tōn agiōn

Algemeen

Zie ook: Bidden, Wapenrusting (Geestelijke)
Lukas 18:1, Romeinen 12:12, Colossenzen 4:2, 1 Thessalonicensen 5:17

Aantekeningen

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Met
πασης
alle
προσευχης
bidding
και
en
δεησεως
smeking
προσευχομενοι
biddende

-
εν
te
παντι
allen
καιρω
tijd
εν
in
πνευματι
den Geest
και
en
εις
tot
αυτο
hetzelve
τουτο
-
αγρυπνουντες
wakende

-
εν
met
παση
al
προσκαρτερησει
gedurigheid
και
en
δεησει
smeking
περι
voor
παντων
alle
των
-
αγιων
de heiligen

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!