Ezechiel 31:16

SVVan het geluid zijns vals deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle deed nederdalen, met degenen, die in den kuil nederdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle [bomen], die water drinken, troostten zich in het onderste der aarde.
WLCמִקֹּ֤ול מַפַּלְתֹּו֙ הִרְעַ֣שְׁתִּי גֹויִ֔ם בְּהֹורִדִ֥י אֹתֹ֛ו שְׁאֹ֖ולָה אֶת־יֹ֣ורְדֵי בֹ֑ור וַיִּנָּ֨חֲמ֜וּ בְּאֶ֤רֶץ תַּחְתִּית֙ כָּל־עֲצֵי־עֵ֔דֶן מִבְחַ֥ר וְטֹוב־לְבָנֹ֖ון כָּל־שֹׁ֥תֵי מָֽיִם׃
Trans.miqqwōl mapalətwō hirə‘ašətî ḡwōyim bəhwōriḏî ’ōṯwō šə’wōlâ ’eṯ-ywōrəḏê ḇwōr wayyinnāḥămû bə’ereṣ taḥətîṯ kāl-‘ăṣê-‘ēḏen miḇəḥar wəṭwōḇ-ləḇānwōn kāl-šōṯê māyim:

Algemeen

Zie ook: Bomen, Dodenrijk, Geluid, Heiden, Heidenen, Libanon, Paradijs, Eden (hof v.)

Aantekeningen

Van het geluid zijns vals deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle deed nederdalen, met degenen, die in den kuil nederdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle [bomen], die water drinken, troostten zich in het onderste der aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

מִ

-

קּ֤וֹל

Van het geluid

מַפַּלְתּוֹ֙

zijns vals

הִרְעַ֣שְׁתִּי

beven

גוֹיִ֔ם

deed Ik de heidenen

בְּ

-

הוֹרִדִ֥י

deed nederdalen

אֹת֛וֹ

-

שְׁא֖וֹלָה

als Ik hem ter helle

אֶת־

-

י֣וֹרְדֵי

nederdalen

ב֑וֹר

met degenen, die in den kuil

וַ

-

יִּנָּ֨חֲמ֜וּ

troostten zich

בְּ

-

אֶ֤רֶץ

der aarde

תַּחְתִּית֙

in het onderste

כָּל־

-

עֲצֵי־

en alle bomen

עֵ֔דֶן

van Eden

מִבְחַ֥ר

de keur

וְ

-

טוֹב־

en het beste

לְבָנ֖וֹן

van Libanon

כָּל־

-

שֹׁ֥תֵי

drinken

מָֽיִם

alle die water


Van het geluid zijns vals deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle deed nederdalen, met degenen, die in den kuil nederdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle [bomen], die water drinken, troostten zich in het onderste der aarde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!