Filippenzen 1:1

SVPaulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:
Steph παυλος και τιμοθεος δουλοι ιησου χριστου πασιν τοις αγιοις εν χριστω ιησου τοις ουσιν εν φιλιπποις συν επισκοποις και διακονοις
Trans.paulos kai timotheos douloi iēsou christou pasin tois agiois en christō iēsou tois ousin en philippois syn episkopois kai diakonois

Algemeen

Zie ook: Ambten, Diakenen, Filippenzen (brief), Filippi, Heilige, Jezus Christus, Nieuwe Testament, Oudsten, Ouderling, Paulus (apostel), Timotheus

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. Paulus persoonlijk getuigenis
  1. Groeten (1:1-7)
  2. Bekommernis om geestelijke ontplooiing (1:8-11)
  3. Zijn gevangenschap is velen tot zegen (1:12-19)
  4. Zijn verlangen Jezus te verheerlijken in leven en dood (1:20)
  5. Zijn besef dat zijn leven in gevaar is (1:21-25)
  6. Zijn bekommernis om de vervolgde Gemeenten (1:27-30)
 2. Oproep tot christelijke levenswandel
  1. Eenheid en nederigheid (2:1-4)
  2. Trachten naar de gezindheid van Christus (2:5-13)
  3. Leven als kind van God in een vijandige wereld (2:12-16)
 3. Aanbeveling van Paulus medewerkers
  1. Timotheus en Epaphroditus (2:19-30)
 4. Waarschuwing tegen de Judaisten (3:1-3)
 5. Paulus levenservaring
  1. Als wettisch Jood kwam hij van zelfrechtvaardiging tot rechtvaardiging door Jezus Christus (3:4-9)
  2. Zijn streven om deel te hebben aan Christus opstanding en verheerlijking (3:10-14)
 6. Verdere aanbevelingen aan de Gemeente
  1. Om het voorbeeld van de apostel te volgen (3:15-17)
  2. Zich te hoeden voor de vijanden van het kruis (3:18-19)
  3. Als hemelburgers uit te kijken naar Jezus' wederkomst (3:20-21)
  4. Oproep tot standvastigheid, nederigheid, vrij te zijn van zorg, gebed (4:1-8)
 7. Waarderend slotwoord (4:10-23)

PrikkelFilippi


Aantekeningen

Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus,
al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος

Paulus

και
en
τιμοθεος
Timótheüs
δουλοι
dienstknechten
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
πασιν
al
τοις
-
αγιοις
den heiligen
εν
die te
χριστω
Christus
ιησου
van Jezus
τοις
-
ουσιν
zijn

-
εν
in
φιλιπποις
Filippi
συν
met
επισκοποις
de opzieners
και
en
διακονοις
diakenen

Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!