Filippenzen 4:4

ABVerblijd u altijd in de Heer, nogmaals zeg ik: Verblijd u.
SVVerblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
Steph χαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν ερω χαιρετε
Trans.chairete en kyriō pantote palin erō chairete

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken
1 Thessalonicensen 5:6

Aantekeningen

Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαιρετε
Verblijdt

-
εν
in
κυριω
den Heere
παντοτε
te allen tijd
παλιν
wederom
ερω
zeg ik

-
χαιρετε
Verblijdt

-

Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!