Galaten 1:16

SVZijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;
Steph αποκαλυψαι τον υιον αυτου εν εμοι ινα ευαγγελιζωμαι αυτον εν τοις εθνεσιν ευθεως ου προσανεθεμην σαρκι και αιματι
Trans.apokalypsai ton yion autou en emoi ina euangelizōmai auton en tois ethnesin eutheōs ou prosanethemēn sarki kai aimati

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
Mattheus 16:17, Handelingen 9:15, Handelingen 13:2, Handelingen 22:21, Galaten 2:8, Efeziers 3:8

Aantekeningen

Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκαλυψαι
te openbaren

-
τον
-
υιον
Zoon
αυτου
Zijn
εν
in
εμοι
mij
ινα
opdat
ευαγγελιζωμαι
zou verkondigen

-
αυτον
ik Denzelven
εν
onder
τοις
-
εθνεσιν
de heidenen
ευθεως
zo ben ik terstond
ου
niet
προσανεθεμην
te rade gegaan

-
σαρκι
met vlees
και
en
αιματι
bloed

Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!